Jaunimo

galimybės

Jaunimo

galimybės

Savanorystė Lietuvoje

Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LR savanoriškos veiklos įstatyme. Kiekviena organizacija numato savanorių poreikį bei atitinkamą profilį, o susitikus gyvai derinami abiejų pusių lūkesčiai: užduotys, veiklų apimtys, tvarkaraštis, komunikacija derinant abiejų šalių galimybes. Bet kuri nepelno siekianti organizacija gali pasirašyti dvišalę savanoriškos veiklos sutartį ir pasitelkti savanorius. Savanoriai dominančią organizaciją gali rasti savarankiškai duomenų bazėje https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska ir kreiptis tiesiai į domaninančią organizaciją arba į Savanorišką veiklą organizuojančią  organizaciją (SVO organizaciją) savo apskrityje arba savivaldybėje https://jrd.lt/savanoryste/svo-akreditacija/akredituotu-svo-organizaciju-sarasas .

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų – savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius.

Savanorystė užsienyje

Europos solidarumo korpusas“ yra Europos Sąjungos jaunimo rėmimo programa. Ja siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems.

Kam programa skirta?

Programa siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių tobulėti padedant kitiems, t.y. skatinti jaunimo veiklas, kuriančias vieningumą, bendruomeniškumą. Pasinaudoti programos parama gali visi, kuriems šis tikslas taip pat artimas.

Jauni žmonės (18–30 m.), pasinaudoję programa, gali dalyvauti tarptautiniuose savanorystės projektuose – t. y. savanoriauti užsienyje.

Taip pat susibūrę į grupes (formalias arba neformalias) jauni asmenys gali įgyvendinti savo idėjas – vietinius Solidarumo projektus, kurie stiprintų jų vietos bendruomenes.

Su jaunimu dirbančios organizacijos, pasinaudoję programa, gali įgyvendinti projektus, įveiklinančius jaunus žmones bendruomeniškumą skatinančioms veikloms.

Kam programa skirta?

Vykstantiems savanoriauti į užsienį, programa kompensuoja visas su dalyvavimu pasirinktame projekte susijusias išlaidas: kelionę, apgyvendinimą, vietinį transportą, kalbos kursus, mokymus ir sveikatos draudimą. Taip pat skiria kišenpinigius bei maistpinigius.

Siekiantys įgyvendinti programos tikslą atitinkančius projektus – teikdami projektų paraiškas nurodo ir pagrindžia, kokio biudžeto reikės veiklų įgyvendinimui. Paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai, kurių balais ir komentarais remiantis priimamas sprendimas dėl finansavimo.

Jaunimo savanoriška tarnyba

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje  organizacijoje (PO),  kartą per mėnesį susitinka su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Organizacijoms – tai proga tapti akredituota savanorius priimančia organizacija, t.y. vieta, kurioje gali savanoriauti jaunas žmogus. Organizacija įsipareigoja savanoriui sudaryti 40 val. per mėnesį savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas ir būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai. Kuratorius įsipareigoja apmokyti jauną žmogų, ugdyti ir palaikyti tarnybos metu.

Daugiau informacijos apie savanoryatę Lietuvoje galite rasti -> (nuoroda keisis po balandžio 1 d.) Savanorystė | jrd.lt

Jaunimo metais daugiausiai dėmesio planuojama skirti jaunuolių įgalinimo temai. Tam, kad šis klausimas būtų tinkamai išnagrinėtas, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatė keletą pagrindinių žingsnių.

Tikimasi, kad 2022-aisiais nuošalyje nebus palikti net ir tie jauni žmonės, kuriuos pasiekti ir informuoti iki šiol sekėsi sunkiau. Šiais metais bus skatinamas ir dar didesnis jaunimo bei jų organizacijų aktyvumas. Jaunuoliai ir sprendimų priėmėjai taip pat bus raginami įsitraukti į artimesnį dialogą ir drauge spręsti jauniems žmonėms opias problemas. Laukiamų pokyčių siekti padės ir dalijimasis pozityviais ES jaunimo politikos pavyzdžiais.

programa

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Pavieniai asmenys pasinaudodami programa gali įgyti tarptautinės patirties: studijuoti, kelti kompetencijas, tobulėti neformaliojo ugdymo būdu – užsienyje, tarptautinėje bendruomenėje.

Įvairios organizacijos, įstaigos, institucijos – tiek susiję su formaliuoju, tiek su neformaliuoju švietimu – gali teikti projektų paraiškas ir gauti finansavimą pagal programą.

Programa „Erasmus+“ remiamos veiklos, apimančios tokius veiksmus:

Mobilumas mokymosi tikslais – remiamas studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitų formaliojo švietimo srities darbuotojų, taip pat neformaliojo ugdymo srities darbuotojų, su jaunimu dirbančių asmenų ir kt. mobilumas.

Bendradarbiavimas inovacijų kūrimo ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais – remiamas švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų, organizacijų ir įmonių tarptautinių partnerysčių kūrimas, vystymas.

Išsami informacija apie programos „Erasmus+“ tikslus, prioritetus ir finansavimo galimybes, taip pat techninė informacija apie paraiškų teikimą ir atrankos procesą, finansinės ir administracinės nuostatos, susijusios su dotacijos skyrimu – visa tai išdėstyta programos vadove, su kuriuo galite susipažinti ČIA.

Kada konkrečiai galima teikti paraiškas – galite sužinoti ČIA.

Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK) tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Neįmanoma priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas, palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą.

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl Europos jaunimo informavimo ir konsulatavimo agentūra (ERYICA) patvirtino Europos jaunimo informavimo chartiją.

teikiamos konsultacijos jauniems žmonėms. 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo centrus ir taškus rasi čia.

Bendrinės temos kuriomis konsultuojama

 1. Išsilavinimas (pvz.: vidurinis, profesinis ugdymas, studijos, kalbų mokymasis, neformalus ugdymas);
 2. Jaunų žmonių teisės ir pareigos (pvz.: piliečio, žmogaus, šeimos nario, vartotojo);
 3. Internetinis (informacinis) raštingumas (pvz.: informacijos paieška, naudojimosi kompiuteriu ir naršymo internete pagrindai, saugumas internete);
 4. Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą (pvz.: vasaros stovyklos, renginiai, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos);
 5. Socialinių problemų sprendimo klausimai (pvz.: pagalbą teikiančios institucijos);
 6. Psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
 7. Sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
 8. Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai (pvz.: asmeninių finansų valdymas, atsakingas skolinimasis, verslo pradėjimas);
 9. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
 10. Jaunimo užimtumo klausimai (įsidarbinimo galimybės);
 11. Jaunų šeimų poreikiai (atsakinga tėvystė) ir būstas.

Specializuoto temos kuriomis konsultuojama

 1. Jaunimo savanoriška veikla;
 2. Neformalusis jaunimo ugdymas;
 3. Jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirųjų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 4. Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.