Lietuvos

Jaunimo

Metai 2022

Lietuvos

Jaunimo

Metai 2022

Jaunimo metų ambasadorių mokymai

PASKELBTA: 2022-04-15,
14:37
ATNAUJINTA: 2022-04-22,
14:38
PASKELBĖ: Jaunimo reikalų agentūra
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
PASKELBTA: 2022-04-15,
14:37
ATNAUJINTA: 2022-04-22,
14:38
PASKELBĖ: Jaunimo reikalų agentūra
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kovo pabaigoje Jaunimo reikalų agentūra kvietė Jaunimo metų ambasadorių tinklo, kuris bus suburtas būtent šiems metams, narius į nuotolinį įvadinį susitikimą, o nepraėjus nei dvejoms savaitėms, balandžio 9-10 d., Vilniuje esančiame „Panoramos“ viešbutyje, įvyko ir pirmieji mokymai į kuriuos susirinko daugiau kaip 50 jaunuolių iš visos Lietuvos. 

Mokymus moderavo VšĮ „Inovatyvi karta“ ir mokymų vadovė bei darbo su jaunimu tarybos narė Raminta Rusovičiūtė bei Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos pirmininkas, supervizorius, mokymų vadovas bei darbo su jaunimu tarybos narys Laimonas Ragauskas, kurie užtikrino, jog dviejų dienų veiklos vyktų ne vien sklandžiai, bet ir interaktyviai, o patys mokymai ne vien būtų galimybė jaunuoliams daugiau sužinoti apie jaunimo politiką bei sritis, kuriose jie dirbs kaip ambasadoriai, bet ir susipažinti, pasidalinti savo turima patirtimi. 

Pirmąją mokymų dieną jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti tiek vieni su kitais, tiek ir su Jaunimo reikalų agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus komandos nariais, kurie dvi dienas praleido drauge su Ambasadoriais, bei išgirsti pranešimus jaunimui aktualiomis temomis ir jų metų gautą  informaciją  įprasminti dirbdami grupėse ir atlikdami praktines užduotis. Šeštadienio rytą savo pranešimu pradėjo Agentūros direktorius Jonas Laniauskas, kuris jaunuolius supažindino su jaunimo politikos pagrindais Lietuvoje bei Agentūros veikla. Toliau sekė Aido Gedmino, dezinformacijos ir skaitmeninio saugumo mokymų vadovo, Agentūros mokymų vadovų tinklo nario pranešimas, kurio metu jaunuoliai susipažino su dezinformacijos ir skaitmeninio saugumo temomis. Po trumpos atokvėpio ir pietų pertaukėlės mokymus tęsė strateginės komunikacijos konsultantė Agnė Belickaitė, kuri nagrinėdama komunikacijos temą, pavadintą „Būti įdomiu – irgi darbas“, Ambasadoriams padėjo suprasti didžiausias komunikacijos klaidas, dalijo teorinius ir praktinius patarimus, kuriuos dalyviai galės panaudoti komunikuodami apie Jaunimo metų veiklas. Po Agnės pranešimo estafetę perėmė ir jaunuolių dėmesį nuo komunikacijos prie bendradarbiavimo ir lyderystės temos prikaustė Klaudijus Melys, Vilniaus privačios gimnazijos plėtros vadovas, Lietuvos jaunimo delegatas Jungtinėse Tautose, o dienos pabaigoje savo patirtimi dalijosi ir atradimų dieną užbaigė Lukas Kornelijus Vaičiakas, teisininkas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas, nacionalinės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, kuris jaunimo metų ambasadorius mokė, kaip reikia atstovauti tiek sau, tiek ir kitiems. 

Pasibaigus pranešimų sesijai ir renginio moderatoriams apibendrinus dieną, kuri tikrai buvo produktyvi, intesyvi ir naudinga, Ambasadoriai turėjo laiko pailsėti, bendrauti, susipažinti, pasidalinti patirtimis tarpusavyje ir patogiai įsitaisę kambariuose – laukti kitos dienos.    

Antrąją mokymų dieną moderatoriai, drauge su Agentūros atstovais, jaunuoliams sukūrė erdvę diskusijoms – darbas vyko pasiskirsčius grupėse pagal apskritis bei savivaldybes. Grupėse buvo diskutuojama keliomis temomis: jaunimo metų komunikacija, pagalba Agentūrai ir savivaldybėms renginių metu, asmeninės iniciatyvos. Galima drąsiai teigti, jog diskusijų, darbo grupėse metu  buvo dar labiau įsigilinta į Ambasadorių atsakomybes, jaunuoliai rado ir bendradarbiavimo sričių bei krypčių, gimė naujos idėjos dėl galimų veiklų bei, žinoma, atsirado daug papildomų klausimų į kuriuos mokymų uždarymo metu Agentūros darbuotojai stengėsi atsakyti.  

Atrodo vos prasidėjusi antroji mokymų diena – labai greitai baigėsi, aptarę diskusijų metu nagrinėtas temas, įsivertinus mokymus bei jų metu įgytas žinias, patirtis, atsakius į visus Ambasadoriams kilusius klausimus bei aptarus  užduotis, kurios mūsų laukia netolimoje ateityje, priėjome bendrą išvadą, jog tai, kaip Ambasadorių atstovaujamose savivaldybėse vyks jaunimo metai – priklauso ir nuo pačių jaunuolių. Galiausiai, padėkoję vieni kitiems už dvi turiningas dienas, atsisveikinome iki kito karto bei smagiai pasišnekučiuodami patraukėme pietų link.  

Apibendrindami, galime pasakyti, jog mokymų metu buvo suteikta puiki galimybė jaunuoliams susipažinti ar sutikti senai nematytus draugus, o dviejų dienų metu patartos temos bei įgyvendintos veiklos leido išsinešti motyvacijos, suvokimo apie Ambasadoriaus vaidmenį ir atsakomybes, iniciatyvos svarbą. Tikime, kad įgytos žinios, naujos pažintys bei atnaujintos draugystės leis jaunuoliams ne vien atstovauti savo savivaldybei, bet ir tapti jaunimo balsu visų Jaunimo metų metu.  

Norime padėkoti ir mokymų lektoriams, kurie prisidėjo prie šios mokymų idėjos įgyvendinimo,  Aidui Gedminui, Agnei Belickaitei , Klaudijui Meliui ir  Lukui Kornelijui Vaičiakui bei kiekvienam Ambasadoriui už įsitraukimą bei auginančią pažintį.  

Kitos naujienos

X
X